Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Exkurze EVVO na jaře 2013

26.03.2013 13:09

Pedagogové a koordinátoři EVVO ze základních (2. stupeň) a středních škol byli opět písemně osloveni propagátory Zeleného centra v Třanovicích s nabídkou školních exkurzí a možností přednášek do škol na témata udržitelného rozvoje .

Více o exkurzích se dozvíte zde.

Volné termínyje možné dohledat v kalendáři akcí.

V případě zájmu ihned napište na sov@tranovice.org, případně volejte na 777 549 286 !

 
 

Exkurze EVVO - Zelené centrum v Třanovicích 2012

17.09.2012 12:27

Od září do listopadu (dle počasí) opět pokračovaly exkurze EVVO, na kterých se  žáci a studenti ZŠ a SŠ dozvěděli o obnovitelných zdrojích energie, odpadovém hospodářství a problematice brownfields. Zájem škol byl tradičně velký, exkurzí a přednášek se účastnilo 760 žáků a studentů!

Exkurze se konaly v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích 2012, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Více o exkurzích se dozvíte zde.

 
 

Výroční zpráva za rok 2011

22.05.2012 12:47

 

Výroční zpráva ŠOV 2011
 

Výsledky soutěže bakalářských a diplomových prací

07.02.2012 09:55

Zástupci partnerů projektu a našich dalších spolupracovníků vybrali z šesti přihlášených prací jako nejzdařilejší tu s názvem Výskyt a migrační koridory velkých savců na Jablunkovsku, jejímž autorem je Bc. Tomáš Krajča.

Vítěz bude slavnostně vyhlášen na konferenci Udržitelný rozvoj na venkově dne 23. 2. 2012, kde mu bude také předána odměna.

Děkujeme všem za účast v soutěži.

 
 

Výsledky výtvarné soutěže

07.02.2012 09:48

Porota složená z 24 osob měla těžkou práci, když musela z 64 obrázků vybrat jen dva nejlepší. Po sečtení hlasů zvítězili:

 

v kategorii ZŠ - Jan Farkaš ze ZŠ Pod Zvonek Český Těšín

v kategorii SŠ - Sabina Bílková ze SŠ zemědělské Český Těšín

 

Vítězům blahopřejeme a oba vítěze slavnostně vyhlásíme a odměníme na konferenci Udržitelný rozvoj na venkově dne 23. 2. 2012.

Děkujeme všem za účast, některé obrázky budou vystaveny na chodbě Kapplova dvora ve venkovské podnikatelské zóně v Třanovicích.

 

Výsledky výtvarné soutěže
 

Konference "Udržitelný rozvoj na venkově"

20.01.2012 08:28

Dne 23. 2. 2012 se v sále obecního úřadu v Třanovicích uskuteční konference "Udržitelný rozvoj na venkově". Přihlášení je možné pouze prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře.

 

Přednáška Baginský

Přednáška Binek

Přednáška Danihelková

Přednáška Hromková

Přednáška Chlebus

Přednáška Krist

Přednáška Kist

Přednáška Mužná

Přednáška Novák

Přednáška Ponický

Přednáška Ponický

Přednáška Říha

Přednáška Žídková, Šnajdrová

Vyhodnocení ankety

PROGRAM KONFERENCE

Přednáška Řezníček
 

Zahájení výstavy

22.11.2011 14:10

Dne 2. prosince 2011 ve 12,00 hod proběhne na chodbě v 1. patře Kapplova dvora v Třanovicích slavnostní zahájení výstavy "Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji".

Výstava bude veřejnosti volně přístupná od pondělí 5. 12. 2011 každý všední den od 6:00 do 16:00 hod. Jste srdečně zváni :-).

 

Pozvánka na výstavu
 

"Sběrný dvůr voní"

04.10.2011 12:13

Dne 25.10.2011 se koná na sběrném dvoře v Třanovicích akce s názvem "Sběrný dvůr voní". V době od 15:00 do 17:00 bude sběrný dvůr otevřen pro širokou veřejnost a návštěvníci se seznámí s jeho fungováním a pravidly. Přítomni budou i zástupci firmy zajišťující zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin, kteří zde budou mít svůj propagační stánek. Na návštěvníky čeká i voňavý guláš :o).

 
 

Soutěž bakalářských a diplomových prací

30.09.2011 10:07

Vyhlašujeme soutěž bakalářských a diplomových prací vypracovaných na environmentální témata. Termín uzávěrky je 30. listopadu 2011. Bližší informace k soutěži naleznete v příloze. 

 

Propozice soutěže bakalářských a diplomových prací
 

Vývarná soutěž pro ZŠ a SŠ

30.09.2011 10:03

Vyhlašujeme soutěž vývarných prací pro žáky a studenty ve věku 13 - 19 let s názvem "EKOLOGIE A JÁ". Termín uzávěrky je 30. listopadu 2011. Bližší informace naleznete v příloze.

 

Propozice soutěže pro ZŠ a SŠ