Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Zahájení výstavy

22.11.2011 14:10

Dne 2. prosince 2011 ve 12,00 hod proběhne na chodbě v 1. patře Kapplova dvora v Třanovicích slavnostní zahájení výstavy "Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji".

Výstava bude veřejnosti volně přístupná od pondělí 5. 12. 2011 každý všední den od 6:00 do 16:00 hod. Jste srdečně zváni :-).

 

Pozvánka na výstavu
 

"Sběrný dvůr voní"

04.10.2011 12:13

Dne 25.10.2011 se koná na sběrném dvoře v Třanovicích akce s názvem "Sběrný dvůr voní". V době od 15:00 do 17:00 bude sběrný dvůr otevřen pro širokou veřejnost a návštěvníci se seznámí s jeho fungováním a pravidly. Přítomni budou i zástupci firmy zajišťující zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin, kteří zde budou mít svůj propagační stánek. Na návštěvníky čeká i voňavý guláš :o).

 
 

Soutěž bakalářských a diplomových prací

30.09.2011 10:07

Vyhlašujeme soutěž bakalářských a diplomových prací vypracovaných na environmentální témata. Termín uzávěrky je 30. listopadu 2011. Bližší informace k soutěži naleznete v příloze. 

 

Propozice soutěže bakalářských a diplomových prací
 

Vývarná soutěž pro ZŠ a SŠ

30.09.2011 10:03

Vyhlašujeme soutěž vývarných prací pro žáky a studenty ve věku 13 - 19 let s názvem "EKOLOGIE A JÁ". Termín uzávěrky je 30. listopadu 2011. Bližší informace naleznete v příloze.

 

Propozice soutěže pro ZŠ a SŠ
 

Další termíny Školních programů ekologické výchovy

21.07.2011 09:32

Od září 2011 začíná další cyklus školních ekologických programů, keré budou probíhat v závislosti na počasí pravděbodobně do začátku listopadu.

 
 

Termíny akcí

27.04.2011 11:47

Termíny všech pořádaných školních programů ekologické výchovy, terénních exkurzí i přednášek naleznete ve vedlejší záložce "Kalendář akcí".