Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

TERÉNNÍ EXKURZE PRO VEŘEJNOST

CO JE MOŽNÉ U NÁS VIDĚT   smiley

 • CENTRUM PRO BIOMASU, ukázka kotlů, paliv z obnovitelných zdrojů energie, výstavu tematických panelů k jednotlivým obnovitelným zdrojům energie (OZE), využití solární energie (1 hod).
 • SEPARACE ODPADU, odpadové hospodářství, fungování sběrného dvora (0,5 hod), fungování čističky odpadních vod (omezený přístup).
 • REVITALIZACE NEVYUŽITÝCH ZEMĚDELSKÝCH OBJEKTŮ - tzv. revitalizaci brownfields - vysvětlení pojmu, expozice posterů 12 revitalizovaných míst v kraji, prohlídka venkovské podnikatelské zóny.
 • VODA V KRAJINĚ -  procházka k obnoveným Kapplovým rybníkům a nově zbudované nádrži u křižovatky, prohlídka pozemkových úprav a zadržení vody v krajině, možnost sledování flóry a fauny z dřevěných přístřešků na hladině, prochází se lesoparkem a naučnou stezkou (1,5 - 2,5 hod). Prezentace a filmy k danému tématu ve školící místnosti (cca 45 minut), pracovní listy pro MŠ, ZŠ, SŠ.
 • DOPAD ZMĚN KLIMATU NA ČLOVĚKA - prezentace k tématu, pracovní listy, doplněno externí exkurzí (viz výše) dle časových možností návštěvníků s názornými ukázkami.
 •  NAUČNÁ STEZKA "ZA POZNÁNÍM TŘANOVIC", zahrnující 15 informačních tabulí (včetně 3 interaktivních a 1 tabule panoramatické s vyhlídkou na panorama Těšínských Beskyd) s texty o zde se vyskytující flóře a fauně, ale i o společenských zajímavostech v obci. Celou trasu včetně vodních nádrží je možné absolvovat za cca 2-2,5 hodiny nebo zvolit jen určité části trasy. 
 • LESOPARK V NIVĚ STONÁVKY se 7 naučnými tabulemi, odpočivnými kouty s dřevěnými hracími prvky, altánkem a unikátním dřevěným mostem pro pěší u splavu v centru obce. Praktická ukázka na výukové pomůcce: rychlost toku vody na přírodním meandru a v přímém korytě.
 • ÚSPORY ENERGIÍ (nejen v domácnosti) - prezentace ve školicí místnosti Kapplova dvora.
 •  Muzeum GEORGIUS TRANOVISCUS, 10 min pěšky od Kapplova dvora směrem do centra obce. Jiří Třanovský, evangelický kazatel, spisovatel, básník a hudebník, patří k nejvýznamnějším těšínským rodákům -

  více informací na https://cs-cz.facebook.com/pages/Ji%C5%99%C3%AD-T%C5%99anovsk%C3%BD/188354072402 

Návštěvníci se mohou občerstvit ve Stravovacím centru Stonávka přímo v Kapplově dvoře nebo v Šenku u Splavu (bowling, 3 minuty od Kapplova dvora, dřevěný most), kde je i příjemné venkovní posezení. V centru je celodenně otevřena samoobsluha Hruška.

Infokiosek pro návštěvníky s možností dalších informací o mikroregionu povodí Stonávky se nachází ve vchodu do budovy obecního úřadu, kde funguje i WiFi zóna s max. délkou jednorázového připojení 30 minut.

JAK SI EXKURZI ZAJISTIT:

V případě zájmu vám zorganizujeme exkurzi přesně „na míru“, VIZ KONTAKT.

Pro školy zvláštní nabídka viz školní programy ekologické výchovy.

TÉMATA:

témata naleznete zde.

PRO KOHO:

pro širokou veřejnost, zájmové nebo profesní skupiny, seniorské skupiny i jednotlivce.

CENA:

70,- Kč/osobu - pouze exteriéry s průvodcem a výkladem, 90,- Kč/osobu - prezentace a filmy ve školicí místnosti + exteriéry s průvodcem.

KDE:

mapku naleznete zde.