Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

TÉMATA EXKURZÍ a PŘEDNÁŠEK:

Udržitelný rozvoj (vztah člověka a životního prostředí, problémy životního prostředí:

 • úspory a obnovitelné zdroje energie,
 • odpadové hospodářství a separace odpadů,
 • voda (význam, hospodaření s vodou v krajině),
 • revitalizace brownfields,
 • dopady změn klimatu na člověka 

Tématické přednášky do škol:

 • voda (význam, hospodaření s vodou v krajině)
 • dopad změn klimatu na člověka
 • obnovitelné zdroje energie (biomasa, bioplyn, sluneční energie, vodní a větrná energie)
 • revitalizace brownfields
 • odpadové hospodářství a separace odpadů 
 • úspory energií