Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

ŠKOLNÍ PROGRAMY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Nabízíme vám praktickou pomoc při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO) realizací odborných exkurzí ve venkovské podnikatelské zóně Třanovicích!

JAK PROGRAM PROBÍHÁ:

terénní exkurze a prezentace podle vybraného tématu s výkladem ve školící místnosti Kapplova dvora v Třanovicích.

CO U NÁS UVIDÍTE:

 • CENTRUM PRO BIOMASU, ukázka kotlů, paliv z obnovitelných zdrojů energie, výstavu tematických panelů k jednotlivým obnovitelným zdrojům energie (OZE), využití solární energie, fotovoltaické panely.
 • SEPARACE ODPADU, odpadové hospodářství, fungování sběrného dvora, fungování čističky odpadních vod.
 • REVITALIZACE NEVYUŽITÝCH ZEMĚDELSKÝCH OBJEKTŮ - tzv. revitalizaci brownfields - vysvětlení pojmu, expozice posterů 12 revitalizovaných míst v kraji, prohlídka venkovské podnikatelské zóny.
 • VODA V KRAJINĚ -  procházka k obnoveným Kapplovým rybníkům a nově zbudované nádrži u křižovatky, prohlídka pozemkových úprav, možnost sledování flóry a fauny z dřevěných přístřešků na hladině (0,5 - 1 hod). Prezentace a filmy k danému tématu ve školící místnosti (cca 45 minut), pracovní listy pro ZŠ a SŠ.
 • DOPAD ZMĚN KLIMATU NA ČLOVĚKAprezentace k tématu, pracovní listy, možnost procházky v exteriéru s názornými ukázkami.
 •  NAUČNÁ STEZKA "ZA POZNÁNÍM TŘANOVIC", zahrnující 15 informačních tabulí (včetně 3 interaktivních a 1 tabule panoramatické s vyhlídkou na panorama Těšínských Beskyd) s texty o zde se vyskytující flóře a fauně, ale i o společenských zajímavostech v obci. Celou trasu včetně vodních nádrží je možné absolvovat za cca 2-2,5 hodiny nebo zvolit jen určité části trasy. 
 • LESOPARK V NIVĚ STONÁVKY se 7 naučnými tabulemi, odpočivnými kouty s dřevěnými hracími prvky, altánkem a unikátním dřevěným mostem pro pěší u splavu v centru obce. 
 • ÚSPORY ENERGIÍprezentace ve školicí místnosti Kapplova dvora.
 •  Muzeum GEORGIUS TRANOVISCUS, 10 min pěšky od Kapplova dvora směrem do centra obce. Jiří Třanovský, evangelický kazatel, spisovatel, básník a hudebník, patří k nejvýznamnějším těšínským rodákům -

  více informací na https://cs-cz.facebook.com/pages/Ji%C5%99%C3%AD-T%C5%99anovsk%C3%BD/188354072402 

Návštěvníci se mohou občerstvit ve stravovacím centru Stonávka přímo v Kapplově dvoře nebo v Šenku u Splavu (bowling, 3 minuty od Kapplova dvora, dřevěný most), kde je i příjemné venkovní posezení. V centru je celodenně otevřena samoobsluha Hruška.

Infokiosek pro návštěvníky s možností dalších informací o mikroregionu povodí Stonávky se nachází ve vchodu do budovy obecního úřadu, kde funguje i WiFi zóna s max. délkou jednorázového připojení 30 minut.

TÉMATA:

témata programů naleznete zde.

DOBA TRVÁNÍ EXKURZE:

základní 2 - 2,5 hodiny, možno až 5 hodin podle volby navštívených míst terénní exkurze

PRO KOHO:

 • doporučeno pro žáky a studenty ve věku 13 – 19 let, po dohodě je možno připravit "exkurzi na míru" i mladším žákům
 • nově pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ

CENA:

70,- Kč/žák - pouze exteriéry s průvodcem a výkladem, 90,- Kč/žák - prezentace a filmy ve školící místnosti + exteriéry s průvodcem.

Skupiny minimálně od 10 žáků.

NABÍZÍME:

 • sadu deseti pracovních listů A4 (některé jako dvojlisty) v jedné pevné složce s tématy: Brownfields, OZE, Energie slunce, Energie vody, Energie větru, Bioplyn, Biomasa, Separace odpadu, Úspory energie, Energeticky úsporné domy,vhodné pro výuku předmětů dotýkajících se problematiky EVVO, cena 180,- Kč
 • sadu čtyř pracovních listů (dvojlist A4) pro předškolní a mladší školní děti s tématy: Voda, Odpady, Jídlo, Úspory energií, cena jednoho dvojlistu 40,-Kč, celá sada 120,- Kč 
 • brožuru "Dobrodružství kocoura Brownfielda" (vysvětlení pojmu revitalizace brownfields), zdarma,
 • CD Objevte je! - 45 min film ukazující skryté energetické úspory v domácnosti
 • pracovní listy na téma Voda, význam vody, hospodaření s vodou v krajině (ve dvojí verzi pro ZŠ a SŠ,4 strany A4), cena 40,- Kč
 • pracovní listy na téma Dopad změn klimatu na člověka, 4 strany A4, cena 40,- Kč
 • Průvodce naučnou stezkou - brožurka zdarma

KDY:

v pracovní dny po domluvě s organizátory, pro navržení termínu kontrolujte i Kalendář akcí

KDE:

mapku naleznete zde

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

MHD autobusy ze směru Třinec, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov – zastávka Třanovice, Podnikatelské centrum (přímo u Kapplova dvora) nebo zastávka Třanovice, křižovatka na místním stanovišti autobusů u obecního úřadu (cca 10 minut chůze podél řeky Stonávky ke Kapplovu dvoru)