Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

LESOPARK V NIVĚ STONÁVKY

29.08.2016 10:09

V nivě řeky Stonávky se nachází Lesopark vybudovaný v roce 2015 v rámci projektu „Lesopark a zeleň v obci Třanovice“.

 Hlavním a celkovým cílem realizace Lesoparku, úprav a výsadby zeleně je zkvalitnění životního prostředí v obci Třanovice a zachování prostředí a stylu vesnického života obnovením prvků přírody.

 Lesopark v nivě Stonávky slouží taktéž ke společenskému využití pro rekreační účely:

  • oddych a setkávání občanů, mladých maminek s dětmi, pro které je vytvořeno zázemí pro hraní
  •  relaxační procházky kolem řeky, kde je umístěno 7 informačních tabulí, na kterých se mohou návštěvníci seznámit s informacemi o  vodním toku, břehových porostech, flóře a fauně a historii krajiny
  •  zájemcům o koupání u dvou splavů na řece Stonávce jsou zpřístupněny břehy řeky nově vybudovanou lávkou přes řeku

V neposlední řadě je vytvořen prostor pro podporu environmentální výchovy dětí a mládeže, kterou se dlouhodobě zabývá Škola obnovy venkova Třanovice o.p.s. ve spolupráci se společností Třanovice služby, o.p.s.. 

 

Pro zajímavost:

Na území obce Třanovice bylo vysázeno celkem 2 722 stromů a keřů.

  • listnaté stromy………. 61 ks
  • listnaté keře….......... 1934 ks
  • jehličnaté dřeviny …. .227 ks
  • odrostky………………100 ks
  • keře v lesoparku….… 300 ks
  • mokřadní druhy…….. 100 ks

 

Moudrost a síla stromů:

Poutníku, který jdeš touto cestou a chceš na mne vložit ruku, vyslechni mne, než mi ublížíš. Jsem teplo tvého krbu za studených zimních nocí. Jsem ochranný stín, když pálí slunce. Mé ovoce tiší žízeň tvé pouti. Jsem trám, který podepírá tvůj dům, jsem prkno tvého stolu, postel na které ležíš, laťka, ze které stavíš svůj člun. Jsem násada tvé motyky, dveře tvé chýše. Jsem dřevo tvé kolébky i rakve. Jsem chléb tvého dobra a květ krásy. Poutníku, půjdeš- li kolem, vyslyš mou prosbu: Neubližuj mi!
 

 

Most přes řeku do lesoparku

řeka Stonávka

Vstup do lesoparku

Druhý vstup do parku

Herní prvky u lesoparku

Stonávka II

Stonávka III