Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

NAUČNÁ STEZKA "ZA POZNÁNÍM TŘANOVIC"

29.08.2016 09:54

V obci Třanovice si mohou místní obyvatelé i návštěvníci projít naučnou stezku, která byla vybudována v roce 2015 a na které je kromě 15 informačních tabulí možno sledovat přírodu ze dvou pozorovacích přístřešků (z nichž jeden je umístěn na hladině rybníka), a také pozorovat vrcholky Těšínských Beskyd z třetího vyvýšeného přístřešku.

Stezka není uzavřeným okruhem, ale má tvar jakéhosi „pavouka“ s barevně odlišenými třemi trasami a její celková délka je cca 4 km. Zastávky na cestě jsou doplněny cyklostojany, lavičkami a odpadkovými koši.  

Naučná stezka je spolu s Lesoparkem v nivě řeky Stonávky určena k učení v přírodě, relaxaci a k intenzivnímu poznávání a ochraně přírody.

 

 

naučná stezka

Vyhlídkové stanoviště s panoramatickou tabulí