Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Místní výrobky a místní tradice

08.08.2011 08:59

Asociace regionálních značek:

http://www.regionalni-znacky.cz/

 
 

Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování

08.08.2011 08:59

Institut komunitního rozvoje:

http://www.ikor.cz/

 

Partnerství, o. p. s.:

http://www.partnerstvi-ops.cz/p-12369

 

Centrum pro komunitní práci:

http://www.cpkp.cz/