Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Přednáška "Revitalizace brownfields v MS kraji"

 

 

Slavnostní zahájení výstavy "Revitalizace brownfields v MS kraji"

 


 

ZŠ Třanovice

 
 

Terénní exkurze KEA MSK

 
 

ZŠ Kozlovice

 
 

SŠ tech. oborů, Havířov

 


 

SŠ hotelová a obch. podnikání, Český Těšín