Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Aktualizace témat Zeleného centra v Třanovicích

07.06.2017 14:46

ŠOV Třanovice, o. p. s. pořádá setkání koordinátorů EVVO a učitelů přírodovědných oborů.

Setkání se uskuteční v rámci vzdělávacích akcí na rok 2017 v projektu MAP FM ve čtvrtek 15. června 2017 od 14:00 do 16:00 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, při příznivém počasí bude možnost prohlídky naučné stezky a lesoparku. 

 

Přihláška 15_06_2017
 

Akce Ukliďme Česko a fotosoutěž - zapojte se!

06.04.2017 17:40

Chcete být aktivní při úklidu naší přírody, vesnic a měst?

Velká úklidová akce po celé zemi se chystá v sobotu 8. dubna 2017. Více informací i ohledně vyhlášené fotosoutěže naleznete na www.UklidmeCesko.cz a v přílohách této aktuality.

 

Akce Ukliďme Česko

Fotosoutěž
 

Nadace ČEZ podpoří Zelené centrum - Podpořte náš projekt v aplikaci EPP

25.03.2017 09:01

Náš projekt na rok 2017 byl vybrán k podpoře Nadací ČEZ. Abychom žádanou podporu obdrželi, je třeba nasbírat body pomocí našich příznivců a aplikace EPP, kterou si můžete stáhnout do svých chytrých mobilů. Potom už stačí při vlastní sportovní aktivitě spustit aplikaci a posílat body našemu projektu Zelené centrum Třanovice 2017.

Další potřebné informace najdete na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz a nově i na fcb stránkách www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/, kde můžete sledovat aktuální dění a přidat tam třeba i svůj like J

 

Leták k EPP
 

Vyhlášení výsledků soutěže Ekologický komiks

11.11.2016 11:53

Zelené centrum Třanovice při ŠOV Třanovice, o. p. s. vyhlašuje výsledky výtvarné soutěže s tématem Ekologický komiks. Soutěž se uskutečnila v rámci projektu Zelené centrum 2016 podpořeném odborem životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Do soutěže bylo zasláno 90 výtvarných prací. V kategorii základních škol zvítězila kolektivní práce žákyň Terezy Tesařové, Kláry Masopustové, Pavly Marančákové a Elišky Rusiňakové z 6. třídy ZŠ Fryčovice. V kategorii středních škol zvítězili s kolektivní prací studenti Eliška Školová, Lukasz Michalski, Martina Horváthová a Patricie Klimšová ze Střední školy a základní školy Havířov - Šumbark. Vítězům blahopřejeme!

Kategorie ZŠ:

2. místo - Masarykova ZŠ Návsí (Jakub Boščík, Ivana Krnošová, Simona Hermanová)

3. místo -  ZŠ Kontešinec, Český Těšín (Bibiana Kotzianová)

Kategorie SŠ:

2. místo - MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie, Starý Bohumín (Marcel Kakáč, Patricie Balážová)

3. místo - MŠ, ZŠ a SŠ Slezská diakonie, Starý Bohumín (Stanislav Schnörch)

O způsobu předání ocenění budou školy informovány individuální zprávou po 20. 11. 2016.

 

1. místo ZŠ

1. místo SŠ
 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU

25.08.2016 10:11

ŠOV Třanovice, o. p. s. v rámci projektu „Zelené centrum Třanovice 2016“ vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ S EKOLOGICKOU TÉMATIKOU pro základní a střední školy.

Úkolem je výtvarně zpracovat komiks s eko tématy. Podrobnosti zadání soutěže a termíny najdete v příloze.

 

Zadání soutěže
 

Voda a krajinotvorba - seminář v Holasovicích

25.08.2016 10:02

16. června 2016 měli členové Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje možnost účastnit se semináře na téma, které je v tomto roce prioritním pro Zelené centrum v Třanovicích.

Seminář, který pořádala ŠOV Třanovice, o. p. s., obsahoval dvě přednášky odborníků, a sice "Možnosti zadržení vody v krajině"  přednášel doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., vedoucí oddělení hydrologie, ČHMÚ Ostrava a „Krajinotvorba a pozemkové úpravy“ přednášel Ing. Michal Pochop, vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP Brno. Po skončení přednášek měli účastníci možnost komentované prohlídky Muzea Slezský venkov v Holasovicích.

 

Seminář v Holasovicích
 

Soutěž společné zařízení roku - nádrž na toku Mušalec - BLAHOPŘEJEME !!!

23.08.2016 12:17

Soutěž pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice získala ocenění hned v několika kategoriích. Informace a výsledky naleznete v přiloženém dokumentu. Fotografie dokumentuje prezentaci oceněné akce na konferenci "Voda v krajině - naděje pro budoucnost" dne 14. dubna 2016 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

 

Soutěž_nádrž Mušálec

Prezentace Mušalec
 

Zelené centrum Třanovice opět podpořeno Moravskoslezským krajem

21.03.2016 13:09

Pro rok 2016 se v Zeleném centru připravuje nové environmentální téma VODA. Toto téma  je od dubna 2016 realizováno díky projektu Zelené centrum Třanovice 2016, dotačně podpořeném odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. Projekt umožňuje pokračování exkurzí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v měsících duben - listopad 2016 nejen pro žáky a studenty, ale také pro zájmové a seniorské skupiny návštěvníků Třanovic a venkovské podnikatelské zóny. Téma Voda v krajině je zpracováno i v odborné prezentaci, v pracovních listech pro žáky a studenty a v krátkých filmech.  

 
 

Nové téma v Třanovicích: VODA

17.03.2015 11:57

Aktálně se Zelené centrum připravuje rozšířit svá vzdělávací témata o veliké téma VODA, a to jak Voda v krajině, tak i Hospodaření s vodou.

Díky Státnímu pozemkovému úřadu se v obci Třanovice podařilo v r. 2014 obnovit Kapplovy rybníky a zbudovat nový rybník poblíž obecního úřadu včetně dalších realizovaných pozemkových úprav.

V roce 2015 byla v Třanovicích zbudována naučná stezka "Za poznáním Třanovic", zahrnující 15 informačních tabulí (včetně panoramatické tabule a 3 interaktivních tabulí) ke zde se vyskytující flóře a fauně, ale i ke společenským zajímavostem v obci. Naučná stezka zahrnuje i 2 dřevěná pozorovací přístřešky na rybnících a jeden s vyhlídkou na panorama Těšínských Beskyd.Celou trasu, která není vedena jako okruh, ale paprskovitě, je možné absolvovat za cca 2-2,5 hodiny nebo zvolit jen určité části trasy. Stezka je doplněna lavičkami, cyklostojany a odpadkovými koši.

Stezka je využívána i k učení v přírodě v rámci Zeleného centra v Třanovicícch. Její realizace umožní aplikovat nové environmentální téma: Hospodaření s vodou v krajině spolu s prezentací o Úsporách vody.

Zároveň je možnost v Třanovicích navštívit v centru i nový Lesopark podél toku řeky Stonávky s dalšími naučnými tabulemi, odpočivnými kouty s dřevěnými hracími prvky, altánkem a unikátním dřevěným mostem pro pěší u druhého splavu řeky Stonávky.   

 

 
 

Výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji

12.04.2013 13:12

Výstava byla jednou z aktivit projektu Zelené centrum v Třanovicích, realizovaných společností Třanovice služby, o.p.s. a partnerství ŠOV Třanovice za finanční podpory SFŽP ČR, MŽP ČR, Moravskoslezského kraje, Nadace OKD a RWE Gas Storage.

Výstava je instalována v předsálí zastupitelstva Krajského úřadu v Ostravě do 30. dubna 2013.

 

Výstava brownfields na KÚ