Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač
Stránky:

Zelené centrum Třanovice 2023/2024 opět podpořeno Moravskoslezským krajem.

06.03.2024 09:18

Zelené centrum získalo podporu Moravskoslezského kraje pro období 2023/2024 v programu: Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.
Letos se zaměříme na aktualizaci stávajících programů, doplnění výukových a podpůrných materiálů k exkurzím v terénu a na samotnou realizaci exkurzí pro žáky a studenty.
 
 

Zelené centrum Třanovice podpořeno Moravskoslezským krajem!

25.11.2022 10:47

Pro rok 2022 - 2023 získalo Zelené centrum v Třanovicích podporu Moravskoslezského kraje v dotačním programu s názvem Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.
Zelené centrum Třanovice opět přichází s novým tématem - Svět půdy. Z důvodu problematiky degradace půd vlivem nešetrného hospodaření s půdou v našem regionu a nízké informovanosti o tématu, hodláme rozšířit nabídku již stávajících programů o tento nový výukový program. Žáci i studenti budou seznámeni nejen s teoretickou části, pro kterou budou vytvořeny výukové materiály a nová edukační pomůcka Svět půdy, ale i s částí praktickou včetně badatelských dílen a ukázky kompostování.
 

 

Den Země

13.04.2022 09:43

Albrechtova střední škola ve spolupráci s městem Český Těšín zve na oslavy Dne Země, které se konají ve čtvrtek 21 . dubna 2022 od 9,00 – 16,30 hod. na náměstí ČSA v Českém Těšíně. Viz. příloha.

 

 

Pozvánka
 

Zelené centrum Třanovice 2021

25.06.2021 11:29

Po roční pauze se Zelené centrum v Třanovicích opět vrací k aktivitám spojeným s programem a tématy environmentální výchovy pro školy i mateřské školky - viz záložka Nabízené služby - Školní programy EVVO  a Terénní exkurze.

 
 

Zelené centrum 2020 - podpořeno Moravskoslezským krajem!

23.06.2020 15:49

Pro rok 2020 získalo Zelené centrum v Třanovicích podporu Moravskoslezského kraje v dotačním programu s názvem Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

Tento nový projekt navazuje na předchozí praxi ekologického střediska a kromě udržení stávajících aktivit zavádí inovační téma  -  problematiku znečištění ovzduší.  V rámci projektu již byli proškoleni lektoři ŠOV partnerskou společností Čisté nebe, o.p.s. v tématice znečištění ovzduší, proběhl jeden ze tří vzdělávacích seminářů k této problematice pro místní občany a zbývající dva, jeden seminář pro starosty Moravskoslezského kraje a druhý opět pro občany a širší veřejnost, se budou konat na podzim tohoto roku. Dále pak bude doplněna Zelená knihovna o publikace k novému tématu a bude pořízeno senzorové zařízení měřící znečištění ovzduší a software pro zobrazení naměřených dat v mobilní aplikaci.

 
 

Seminář Co je znečištění ovzduší? - Téma Zeleného centra 2020

19.02.2020 12:08

V souladu s letošním EVVO tématem Zeleného centra je připraven zajímavý seminář k čistotě ovzduší. Pokud uspějeme s projektem Zeleného centra na rok 2020, bude následovat řada seminářů na toto téma včetně pořízení monitorovacího zařízení na čistotu ovzduší v Třanovicích.

Zelené centrum v Třanovicích při ŠOV Třanovice pořádá 27. února 2020 od 16 hod ve školicí místnosti Kapplova dvora seminář ve spolupráci se společností Čisté nebe o.p.s. Na semináři se můžeme poučit z odpovědí na následující otázky: Co způsobuje znečištění ovzduší? Jaké znečišťující látky se u nás nejčastěji vyskytují? Jaký vliv mají tyto látky na naše zdraví? Jak se chovat při vyhlášení smogové situace? Prevence proti znečištění a řešení pro čisté ovzduší… Seminář je určen pro širokou veřejnost! Jste srdečně zváni!

 

Pozvánka na seminář
 

Zelené centrum podpořeno NF Hyundai a Nadací OSF

26.08.2019 14:49

V roce 2019 realizuje Zelené centrum projekt  Praktikum environmentální výchovy II. Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF. Projekt  napomáhá přenosu již zpracovaných environmentálních témat pro menší děti do praxe, zajištění výukových pomůcek a realizaci praxí již ověřeného II. týdenního ozdravného pobytu dětí z MŠ v Beskydech.
Podrobnější informace naleznete v záložce Nabízené služby - Školní programy EVVO.

       

 
 

Ukliďme Česko - PODPORUJEME!

19.03.2019 12:40

"Ukliďme svět, ukliďme Česko" je dobrovolnická akce zaměřená na úklid černých skládek a dalšího odpadu na místech, kde být nemá. K tomu, aby byla akce úspěšná, potřebujeme, aby se o možnosti zapojení dozvědělo co nejvíce lidí. A docela se to daří, loňského ročníku se zúčastnilo více než sto tisíc dobrovolníků. 
Velký jarní úklid se letos bude konat v sobotu 6. dubna 2019 po celé zemi, zapojte členy svých organizací a uspořádejte úklid vlastní (každý na svém dvorečku). Naším zájmem je příroda bez odpadků. Taková, aby v ní lidé mohli trávit svůj čas co nejkvalitněji. 
Facebook: http://www.facebook.com/UklidmeCesko
Twitter: http://twitter.com/UklidmeCesko
Web: http://www.uklidmecesko.cz
 
 

Zelené centrum opět podpořeno Moravskoslezským krajem!

28.06.2018 09:04

Pro rok 2018 Moravskoslezský kraj vyhlásil program pro podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí. Zelené centrum v Třanovicích uspělo se svým projektem a získalo podporu kraje a to v oblasti enviromentálního vzdělávání pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Cílem je rozšířit a zajistit materální základnu, tj. výukové pomůcky a pracovní listy a upravit již stávající programy enviromantální výchovy pro tuto novou cílovou skupinu. Dojde také k rozšíření Zelené knihovny o nové tituly a pilotně budou nové vzdělávací materiály ověřeny na ozdravném pobytu v Beskydech pro děti z mateřské školky. K tomu účelu budou lektoři Zeleného centra proškoleni v centru ekologických aktivit Sluňákov.  Projekt zároveň umožňuje propagaci a pokračování exkurzí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v měsících březen - říjen 2018 nejen pro žáky a studenty, ale také pro zájmové a seniorské skupiny návštěvníků Třanovic a venkovské podnikatelské zóny. 

 
 

Výzva k zapojení se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018!

01.03.2018 11:41

Dobrý den, 

rádi bychom vás oslovili s nabídkou spolupráce na dobrovolnické akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018. 
Jedná se o celorepublikovou akci, během které mnoho nadšených účastníků (v loňském roce se účastnilo téměř 100 000 dobrovolníků) uklízí Českou republiku.
Možností, jak nám pomoci, je celá řada:
1. Zapojte se aktivně do projektu a uspořádejte úklid:
http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/organizator/
2. Dejte o nás vědět. Sdílejte o nás informace na svém facebooku, webové stránce, se svými  členy a spřátelenými organizacemi.
http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/medialniPartner/
3. Pomozte nám mapovat. Nedílnou součástí projektu je i osvěta, mapování a vyvolávání celospolečenské diskuze na téma problematiky černých skládek.
http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/mapovaniCernychSkladek/
 
Veškeré potřebné informace o projektu naleznete na našem webu http://www.uklidmecesko.cz/
Nezapomeňte, bez Vás Česko neuklidíme! Proto se zapojte ještě dnes a dejte nám o tom vědět.
Máte-li jakékoliv dotazy, napište nám.
Děkujeme za pomoc a těšíme se na spolupráci!

S pozdravem Petra Vrbacká

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
E-mail: petra@uklidmecesko.cz
Mobil: +420 776 663 777