Škola obnovy venkova Obec Třanovice Třanovice služby o.p.s. Elektronická zelená knihovna Třanovice
oddělovač

O PROJEKTU

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu Zelené centrum v Třanovicích společností Třanovice služby, o.p.s ve spolupráci se Školou obnovy venkova Třanovice. Dalšími partnery projektu tehdy byli: Obec Třanovice, MAS Pobeskydí - z. s. p. o., SŠZ Český Těšín, KEAMSK, o.p.s., TOZOS s. r. o. a TRIANON, o. s. Záměry projektu:

  • prakticky zvyšovat environmentální vzdělanost učením se příkladem
  • pomoci získat vědomosti formou informací o zavedených technikách šetrných k životnímu prostředí
  • propagovat využívání obnovitelných zdrojů energie
  • šířit pozitivní zkušenosti a příklady
  • zvýšit environmentální gramotnost
  • zasadit se o růst úrovně znalostí o problematice životního prostředí a šetrném přístupu k němu
  • mít podíl na posílení odpovědnosti za kvalitu životního prostředí, a to se zvláštním důrazem na obnovu a rozvoj venkovských oblastí
  • přispět ke zvýšení povědomí a praktickému naplňování principů udržitelného rozvoje

Projekt ukázal svou životnost a udržitelnost, bezprostředně po jeho ukončení následují další projekty Zelené centrum 2012 a Zelené centrum 2013 s inovovanými tématy. V rámci environmentálních exkurzí Zelené centrum navštívilo přes 5 400 žáků a studentů (do 6/2017), návštěvy mnoha zájmových skupin dospělých nejsou číselně podchyceny.

                                                                      

Od roku 2016  Zelené centrum nabízí nové environmentální téma VODA díky projektu Zelené centrum Třanovice 2016, opětně podpořeném Odborem životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje. V rámci projektu byly vytvořeny pracovní listy na téma Význam vody, natočen film Význam vody a uspořádána výtvarná soutěž pro žáky a studenty s názvem Ekologický komiks.

                                                                                

V roce 2017 jsou aktivity Zeleného centra Třanovice podpořeny díky nadačnímu fondu Nadace ČEZ v projektu Zelené centrum 2017. Můžeme proto pracovat na další aktualizaci témat: DOPAD ZMĚN KLIMATU NA ČLOVĚKA, budou zpracovány prezentace a pracovní listy.  Byla vyhlášena výtvarná soutěž VODA V KRAJINĚ.

                                                                                   

                                                                                       

V roce 2018 jsou aktivity Zeleného centra opět podpořeny Moravskoslezským krajem v projektu s názvem „ Zelené centrum – EVVO pro MŠ a 1. stupeň ZŠ“. Jak už vyplývá z názvu projektu, jeho činnost je tentokrát zaměřena na novou cílovou skupinu, a to jsou předškolní a mladší školní děti.  Dojde k rozšíření stávající materiální základny o pomůcky a pracovní listy zaměřené na čtyři témata: Voda, Odpady, Úspory energií a Jídlo a rovněž i Zelená knihovna bude rozšířena o nové tituly. Pilotně budou nové vzdělávací materiály ověřeny na ozdravném pobytu v Beskydech pro děti z mateřské školky. K tomu účelu byli lektoři Zeleného centra proškoleni v centru ekologických aktivit Sluňákov.